bateria do wody demineralizowanej
Wyposażenie

Bateria wody demineralizowanej w laboratorium

W każdym laboratorium chemicznym potrzebna jest woda demineralizowana. Zapas takiej wody powinien być obecny, ponieważ nagły jej brak, może całkowicie zatrzymać pracę w laboratorium. Dotyczy to jednakowo laboratoriów badawczych, jak i przemysłowych.

W jaki sposób zapewnić sobie zapas wody demineralizowanej?

Na ogół, kiedy w laboratorium jest potrzebna woda demineralizowana, to po prostu zamawia się taką wodę w firmie, która handluje odczynnikami chemicznymi, ponieważ woda demineralizowana jest niewątpliwie takim odczynnikiem. Cena za taką wodę niekoniecznie należy do wysokich, ale ostatecznie można ją obniżyć, co może dać nam spore oszczędności, szczególnie jeśli rozważamy jakiś dłuższy okres.

Bateria do wody demineralizowanej

bateria do wody demineralizowanej

Jeśli idzie o kwestie obniżenia kosztów wody demineralizowanej, a jednocześnie lepsze zabezpieczenie się na temat dostępności takiej wody, to bateria do wody demineralizowanej jest chyba najlepszym rozwiązania. Bateria taka składa się ze zbiornika buforowego oraz zestawu filtrów. Całość jest wpięta wprost do sieci wodociągowej. Zestaw filtrów demineralizuje wodę, natomiast zbiornik buforowy sprawia, że cały czas mamy dostępną większość ilość tej wody. To oczywiście ile jej potrzebujemy, zleży od laboratorium. Laboratorium edukacyjne na przykład na wydziale chemii na wyższej uczelni to zużycie takiej wody jest bardzo duże. W zwykłym laboratorium badawczym możemy już zauważyć takie zużycie zdecydowanie mniejsze. Bateria do wody demineralizowanej może nam naprawdę ułatwić pracę.

Możliwość komentowania Bateria wody demineralizowanej w laboratorium została wyłączona